Základní informace o konferenci

Naše katedra pravidelně pořádá ve spolupráci s ČMPS konferenci  o výuce psychologie pod názvem Učíme psychologii / Teaching psychology aneb Jak učit psychologii studenty nepsychologických oborů i budoucí psychology. Nejbližší konference se bude konat v koncem roku 2021. Podrobnosti již brzy v Aktualitách. ​


Myšlenka zorganizovat setkání vysokoškolských učitelů psychologie není nijak nová, ani nijak originální. V posledních dvaceti letech byla opakovaně realizována a následně i opouštěna kolegy na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze i na brněnské Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Tyto konference se zaměřovaly zejména na sdílení zkušeností s výukou psychologie v pregraduální přípravě učitelů, reflektovaly změny ve výuce učitelů při zavádění strukturované pregraduální přípravy i zkušenosti s její akreditací. Na tuto tradici jsme chtěli navázat a rozšířit ji také o zkušenosti pedagogů vyučujících i jak v rámci všeobecné profesní přípravy jiné „neoborové“ studenty, ale i studenty oborové psychologie.

Od roku 2011 je tedy zde pro zájemce každoročně v listopadu jednodenní konference s mezinárodní účastí „Učíme psychologii / Teaching psychology“. Její hlavní téma zůstává stejné v podobě obecné otázky: Jak učit psychologii studenty nepsychologických oborů i budoucí psychology? Cílem těchto setkání je navázat na tradici oborových setkání a iniciovat diskusi na témata, která jsou aktuální nejen u nás, ale i v evropské odborné komunitě.


Kontakt na organizátory


Sborníky (a další výstupy) z předchozích ročníků konference

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info