Katedry psychologie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Katedra psychologie je výukovým a výzkumným pracovištěm Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Ve spolupráci s Institutem výzkumu školy a zdraví zajišťuje výuku psychologických kurzů ve všech akreditovaných studijních programech fakulty. Jedná se o profesní přípravu učitelů pro 1. a 2. stupeň základní školy, v některých oborech i pro střední školy.

Členové katedry vždy pedagogicky působili a působí při výuce učitelské psychologie i na jiných fakultách Masarykovy univerzity, a to zejména na přírodovědecké, lékařské a filozofické, včetně výuky na Univerzitě třetího věku.

Na poptávku pedagogické praxe katedra reaguje (od akademického roku 2009/2010) i vlastní nabídkou dvou ucelených programů celoživotního vzdělávání: Studium pro výchovné poradce a Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů, a také krátkého kurzu ADHD a poruchy autistického spektra v pedagogické praxi.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info