Katedry psychologie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Katedra psychologie je výukovým a výzkumným pracovištěm Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Zajišťuje výuku psychologických kurzů ve všech akreditovaných studijních programech fakulty. Jedná se hlavně o profesní přípravu učitelů pro MŠ, 1. a 2. stupeň základní školy, v některých oborech i pro střední školy.

Členové katedry vždy pedagogicky působili a působí při výuce učitelské psychologie i na jiných fakultách Masarykovy univerzity, a to zejména na přírodovědecké, lékařské a filozofické, včetně výuky na Univerzitě třetího věku.

Na poptávku pedagogické praxe katedra reaguje i vlastní nabídkou dvou ucelených programů celoživotního vzdělávání: Studium pro výchovné poradce a Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů, a také krátkodobých kurzů - např. Sebepoškozování u dětí a mladistvých v pedagogické praxi a Práce se žáky s psychosomatickými obtížemi (ZŠ, SŠ).

Ve spolupráci s Asociací školní psychologie ČR nabízí školním psychologům možnost intervizí a spoluvydává online časopis Školský psychológ / Školní psycholog (ISSN 2695-0154)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info