Historie Katedry psychologie PedF MU

Katedra psychologie Pedagogické fakulty MU v Brně vznikla jako samostatné pracoviště až v roce 1990 vyčleněním oddělení psychologie z katedry pedagogických věd (nyní Katedry pedagogiky). Vedoucím katedry se stal doc. PhDr. Ivan Šmahel, CSc. V letech 1993 - 1994 vedla katedra i samostatnou výuku oboru učitelství psychologie na středních školách.

Od roku 1999 do začátku roku 2014 vedl katedru prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc. Pod jeho vedením katedra koordinovala široký multidisciplinární projekt v podobě Výzkumného záměru Škola a zdraví pro 21. století. Na tradici tohoto výzkumného záměru nyní tým pod vedením prof. PhDr. Evžena Řehulky, CSc. navazuje od roku 2014 v Institutu výzkumu školy a zdraví Pedagogické fakulty.

Současným vedoucím katedry je Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info