Diplomové práce na Katedře psychologie

Témata bakalářských a magisterských diplomových prací vypisovaných katedrou psychologie vychází z výzkumné aktivity katedry probíhají v úzké spolupráci s dalšími pracovišti Pedagogické fakulty a zaměřují se do tří hlavních oblastí:

 • profesní vývoj učitele a vývoj profesní identity
  možnými vedoucími v této oblasti jsou dr. Mareš, dr. Lukas, dr. Kohoutek
 • sociálně-psychologická témata (vztahy mezi učiteli a žáky, sociální klima školy a třídy)
  možnými vedoucími v této oblasti jsou dr. Mareš, dr. Lukas, dr. Krása, dr. Škubalová, dr. Fikarová
 • problematika dětského myšlení (dětské prekoncepce různých fenoménů)
  možnými vedoucím v této oblasti jsou dr. Krása a dr. Fikarová

Pro všechny studující, kteří píší své práce (závěrečné, bakalářské i diplomové) na katedře jsme v souladu s Pokynem děkana 1/2015 připravili za katedru dokument Pokyny pro psaní závěrečných prací shrnující závazný oborový standard pro psaní těchto prací. Rovněž pro naše studenty denního studia doporučujeme metodologický seminář, ve kterém mohou své práce a projekty konzultovat.

Konkrétní nabídka témat katedry psychologie (v IS MU):

Bakalářské práce Magisterské práce

Praktické informace

Jak dělat výzkum se dozvíte například z publikace Gavora, Peter a kol. (2010). Elektronická učebnica pedagogického výskumu. [online]. Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. Dostupné na: http://edi.fmph.uniba.sk/ucebnica.

Pro kvalitativně zaměřené práce doporučujeme publikaci Švaříček, R., Šeďová, K. a kol. (2007). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách: Pravidla hry. Praha: Portál. 384 s. ISBN 978-80-7367-313-0.

Od podzimního semestru 2015 katedra psychologie vypisuje volitelný metodologický seminář k přípravě bakalářské či magisterské diplomové práce.

Literaturu k vypracování seminárních či diplomových prací najdete:

Jak citovat literaturu a další zdroje se dozvíte:

 • v online kurzu knihovny naší fakulty (moodlinka - RING)
 • na serveru citace.com (s možností udržování seznamu Vašich citací díky loginu z ISu)

Jak je dlouhá normostrana se dozvíte například na wikipedii.

Jak psát správně česky se dozvíte v online verzi pravidel pravopisu.

Seznam prací vedených na katedře psychologie v uplynulých letechCelkový počet závěrečných prací: 15


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info