Katedra psychologie

Připravujeme učitele pro mnoho rolí.

Katedra psychologie je výukovým a výzkumným pracovištěm Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Zajišťuje výuku psychologických kurzů ve všech akreditovaných studijních programech fakulty. Jedná se hlavně o profesní přípravu učitelů pro MŠ, 1. a 2. stupeň základní školy, v některých oborech i pro střední školy. Na poptávku pedagogické praxe katedra reaguje i vlastní nabídkou dvou ucelených programů celoživotního vzdělávání Studium pro výchovné poradceStudium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů, i dalších krátkodobých kurzů.

Ve spolupráci s Asociací školní psychologie ČR nabízí školním psychologům možnost intervizí a spoluvydává časopis Školní psycholog.


Aktuality

24. 6.

Blahopřání studentům CŽV programů

Gratulujeme všem letošním úspěšným absolventům našich CŽV studijních programů - Specializační studium pro výchovné poradce a Studia k výkonu specializovaných činností - Prevence sociálně patologických jevů​. A kolegyni Mgr. Tereze Friedl k Ceně Dr. Jana Berana udělovanou vedoucím Katedry psychologie za vynikající závěrečnou práci. Její text Začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem na základní škole je k dispozici v archivu závěrečných prací MUNI.
Zájemci o další běh studia se mohou hlásit do 31.8.2022 na:

21. 6.

Vítáme novou kolegyni

Náš tým od tohoto týdne posílila dr. I. Ivanova. Těšíme se na využití jejích zkušeností z Odessa Regional Academy of In-service Education při práci s učiteli a zkušenosti v oblasti práce s klienty s traumatickým stresem 

30. 5.

2. kolo nabídky stáží ERASMUS+

II. kolo výběrového řízení se koná ve dnech 23.5 2022 až 24.6.2022
Osobní pohovor proběhne na katedře psychologie dne
22.6.2022 ve 13.00 hod.

Studijní pobyt v Polsku, University of Wroclaw 2 studenti

Přihlášky na internetu přes databázi ISOIS je možné podávat od 22.6. 2022. Na případné dotazy se těší dr. Žaloudíková.

4. 2.

Nabídky stáží ERASMUS+

9.3.2022 ve 13.00 hod proběhne na Katedře psychologie výběrové řízení na studijní pobyty v Polsku a Slovinsku. Více informací zde.

3. 1.

Zkouškové období

Zkouškové období trvá od 3. ledna do 12. února. Přejeme všem studentům úspěšné zvládnutí zkoušek!

15. 12. 2021

Cena Honzy Berana

Na památku Jana Berana bude Katedra psychologie v rámci Specializačního studia pro výchovné poradce každoročně udělovat studentskou cenu za vynikající závěrečnou práci.

10. 11. 2021

Tomáš Kohoutek obdržel Cenu děkana

Tomáš Kohoutek obdržel Cenu děkana v kategorii Humanitární a sociální činnost za pomoc s organizací příměstských prázdninových táborů pro děti z oblasti zasažené tornádem, metodickou podporu a konzultační činnost, síťování pomáhajících organizací, zajišťování psychologických intervencí a preventivních aktivit a popularizační aktivity k problematice zvládání traumatického stresu.

Všechny aktuality

„Much learning does not teach understanding.“

Heraclitus

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info