Připravujeme učitele pro mnoho rolí.

Aktuální informace
  • Zveřejnili jsme stránku s aktuálními termíny konzultačních hodin všech našich pracovníků pro podzimní semestr 2020.
  • Naše kolegyně Táňa Fikarová a Tereza Škubalová úspěšně dokončily projekt FRMU (MUNI/FR/1159/2018), v rámci kterého vytvořily kolekci kazuistických výukových materiálů s příklady situací ze školního prostředí, a výrazně tím přispěly k zvýšení praktické zakotvenosti našich seminářů. Děkujeme!
  • 30. 9. 2020 v 14:00 hod proběhne na katedře psychologie III. kolo výběrového řízení pro ERASMUS+ na semestr Jaro 2021
  • Aktuální okruhy ke Státním závěrečným zkouškám v rámci bakalářského i navazujícího magisterského studia jsou společně s dalšími doplňujícími informacemi zveřejňovány zde.

„Much learning does not teach understanding.“

Heraclitus