Připravujeme učitele pro mnoho rolí.

Zjistěte více

Aktuální informace
  • Informace pro studenty se zájmem o studium v zahraničí: V pátek 6.12.2019 proběhne v galerii RUV od 10:00 do 12:00 setkání se zástupci z naší nové partnerské univerzity na Tchaj-wanu. Setkání je otevřené jak pro studenty, tak i akademiky.
  • Naše katedra pravidelně pořádá ve spolupráci s ČMPS konferenci o výuce psychologie pod názvem Učíme psychologii / Teaching psychology aneb Jak učit psychologii studenty nepsychologických oborů i budoucí psychology.
    Nejbližší konference se výjimečně bude konat v Českých Budějovicích na Katedře pedagogiky a psychologie začátkem roku 2020. Podrobnosti již brzy v Aktualitách.
  • Aktuální okruhy ke Státním závěrečným zkouškám v rámci bakalářského i navazujícího magisterského studia jsou společně s dalšími doplňujícími informacemi zveřejňovány zde.
  • Součástí Státní závěrečné zkoušky v navazujícím magisterském studiu bude pro studenty, kteří začali studovat v akademickém roce 2016/2017, je také předložení Studentského portfolia. Podrobnosti k portfoliu naleznete zde.

„Much learning does not teach understanding.“

Heraclitus