Katedra psychologie

Připravujeme učitele pro mnoho rolí.

Katedra psychologie je výukovým a výzkumným pracovištěm Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Zajišťuje výuku psychologických kurzů ve všech akreditovaných studijních programech fakulty. Jedná se hlavně o profesní přípravu učitelů pro MŠ, 1. a 2. stupeň základní školy, v některých oborech i pro střední školy. Na poptávku pedagogické praxe katedra reaguje i vlastní nabídkou dvou ucelených programů celoživotního vzdělávání Studium pro výchovné poradceStudium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů, i dalších krátkodobých kurzů.

Ve spolupráci s Asociací školní psychologie ČR nabízí školním psychologům možnost intervizí a spoluvydává časopis Školní psycholog.


Aktuality

4. 2.

Nabídky stáží ERASMUS+

9.3.2022 ve 13.00 hod proběhne na Katedře psychologie výběrové řízení na studijní pobyty v Polsku a Slovinsku. Více informací zde.

3. 1.

Zkouškové období

Zkouškové období trvá od 3. ledna do 12. února. Přejeme všem studentům úspěšné zvládnutí zkoušek!

15. 12. 2021

Cena Honzy Berana

Na památku Jana Berana bude Katedra psychologie v rámci Specializačního studia pro výchovné poradce každoročně udělovat studentskou cenu za vynikající závěrečnou práci.

10. 11. 2021

Tomáš Kohoutek obdržel Cenu děkana

Tomáš Kohoutek obdržel Cenu děkana v kategorii Humanitární a sociální činnost za pomoc s organizací příměstských prázdninových táborů pro děti z oblasti zasažené tornádem, metodickou podporu a konzultační činnost, síťování pomáhajících organizací, zajišťování psychologických intervencí a preventivních aktivit a popularizační aktivity k problematice zvládání traumatického stresu.

10. 11. 2021

Cena děkana pro Davida Havelku

Dr. David Havelka obdržel Cenu děkana Pedagogické fakulty MU v kategorii Tvůrčí čin zaměstnanců za publikaci s názvem STEPS – Skupinový terapeuticko-edukační program pro sourozence dětí s autismem

1. 9. 2021

Nový člen katedry

Od 1. 9. 2021 je novou posilou našeho týmu interních vyučujících Mgr. Veronika Ondráčková Dacerová.

Všechny aktuality

„Much learning does not teach understanding.“

Heraclitus

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info