Specializační studium

V akademickém roce 2019/20 bude na Katedře psychologie PdF MU otevřeno Specializační studium pro výchovné poradce a program Prevence sociálně patologických jevů. Vzdělávací programy jsou pravidelně inovovány a akreditovány v systému DVPP, podle § 9 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.

Oba vzdělávací programy mají na Katedře psychologie PdF MU dlouholetou tradici a patří mezi učiteli k oblíbeným typům studia. V posledních letech se počty přihlášených stále zvyšují.

Obsah obou vzdělávacích programů je aktualizovaný v souladu s novou legislativou spojenou s inkluzí a společným vzděláváním. Na výuce v těchto vzdělávacích programech se podílejí ve značné míře poradenští pracovníci s dlouholetou praxi ve škole s kvalifikací lektor-implementátor pro společné vzdělávání. Všechny studijní materiály mají účastníci kurzů k dispozici v Informačním systému Masarykovy univerzity, závěrečná zkouška je orientována na praktické kompetence.

Termín podání přihlášky je do 31. srpna 2019.

Podrobné informace o kurzech CŽV s možností online přihlášení:

E-přihláška Studium pro výchovné poradce E-přihláška Prevence sociálně patologických jevů

 


Kurz Základy krizové intervence pro školní psychology (PS2019)

Krizová intervence je nedílnou součástí práce každého psychologa. Především v pedagogickém prostředí, kde se psycholog musí vyrovnávat s širokou skupinou klientů, od žáků, k rodičům, či učitelům nabývá znalost základů krizové intervence na důležitosti. Kurz nabídne účastníkům znalosti potřebné k reakci na náhlé a potenciálně traumatizující události. 

Lektory kurzu jsou PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D. a Mgr. Gabriela Slaninová, Ph.D.

Kurz je určen pro školní psychology (nutné doložit prostou kopii VŠ diplomu). Koná se 8. a 9. listopadu 2019, kapacita kurzu je limitována minimálním počtem 15 a maximálním počtem 25 účastníků. Cena kurzu je 1500 Kč. Termín pro podání přihlášky je do 25. 10. 2019.

Objednat kurz