Specializační studium

V akademickém roce 2023/24 je na Katedře psychologie PdF MU opět otevřeno Specializační studium pro výchovné poradce a program Prevence sociálně patologických jevů. Vzdělávací programy jsou pravidelně inovovány a akreditovány v systému DVPP, podle § 9 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.

Oba vzdělávací programy mají na Katedře psychologie PdF MU dlouholetou tradici a patří mezi učiteli k oblíbeným typům studia. V posledních letech se počty přihlášených stále zvyšují.

Obsah obou vzdělávacích programů je aktualizovaný v souladu s novou legislativou spojenou s inkluzí a společným vzděláváním. Na výuce v těchto vzdělávacích programech se podílejí ve značné míře poradenští pracovníci s dlouholetou praxi ve škole s kvalifikací lektor-implementátor pro společné vzdělávání. Všechny studijní materiály mají účastníci kurzů k dispozici v Informačním systému Masarykovy univerzity, závěrečná zkouška je orientována na praktické kompetence.

Přihláška výchovné poradenství

Přihláška prevence sociálně patologických jevů


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info